ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นสุดท้ายประจำฤดูการผลิตปี 2564/2565 (บัญชีจัดสรรชั้นสุดท้าย)

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นสุดท้ายประจำฤดูการผลิตปี 2564/2565 (บัญชีจัดสรรชั้นสุดท้าย). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/587096.
View online Resources