ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารออมสินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 (ครั้งที่ 2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2544

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารออมสินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 (ครั้งที่ 2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2544. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/226325.
View online Resources