บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 17/2550 วันพุธที่ 28 มีนาคม พุทธศักราช 2550 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 17/2550 วันพุธที่ 28 มีนาคม พุทธศักราช 2550 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/236203.
View online Resources