ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดชลบุรี ที่ 5/2542 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อทะเบียนสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมและโลหะ (ศรีราชา)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดชลบุรี ที่ 5/2542 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อทะเบียนสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมและโลหะ (ศรีราชา). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/233772.
View online Resources