ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร [งวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และ งวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร [งวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และ งวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/553210.
View online Resources