ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อการพัฒนาและบริการ"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อการพัฒนาและบริการ". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/203480.
View online Resources