พระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินป่าแม่เลิม ป่าแม่ปะ ป่าแม่วะ และป่า แม่มอก ในท้องที่ตำบลแม่ปะ ตำบลล้อมแรด ตำบล แม่มอก ตำบลเถินบุรี ตำบลเวียงมอก ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัด ลำปาง และป่าแม่สลิด และป่าโป่งแดงในท้องที่ตำบล วังจันทร์ อำเภอสามเงา ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2543

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). พระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินป่าแม่เลิม ป่าแม่ปะ ป่าแม่วะ และป่า แม่มอก ในท้องที่ตำบลแม่ปะ ตำบลล้อมแรด ตำบล แม่มอก ตำบลเถินบุรี ตำบลเวียงมอก ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัด ลำปาง และป่าแม่สลิด และป่าโป่งแดงในท้องที่ตำบล วังจันทร์ อำเภอสามเงา ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2543. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34600.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล