พระบรมราโชวาท กับวชิราวุธวิทยาลัย บรรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาภะรตราชา ม.ว.ม., ป.ช. ท.จ.ว.

ข้อมูลอ้างอิง
(1976). พระบรมราโชวาท กับวชิราวุธวิทยาลัย บรรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาภะรตราชา ม.ว.ม., ป.ช. ท.จ.ว.. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/596784.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล