ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นวีอาร์กู้ภัยบ้านดุง"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นวีอาร์กู้ภัยบ้านดุง". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/602311.
View online Resources