ข้อกำหนดกรมบังคับคดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดต่อระหว่างเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กับศาล คู่ความ หรือผู้เกี่ยวข้องในคดีฟื้นฟูกิจการ

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ข้อกำหนดกรมบังคับคดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดต่อระหว่างเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กับศาล คู่ความ หรือผู้เกี่ยวข้องในคดีฟื้นฟูกิจการ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/567111.
View online Resources