พ.ร.ฏ.กำหนดเขตต์สร้างทางรถไฟหลวงแยกจาก สายตะวันออกเฉียงเหนือที่บ้านบุ่งหวายไปบ้าน โพธิ์มูลกับว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อสร้างทางรถไฟแยกสายนี้

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1927). พ.ร.ฏ.กำหนดเขตต์สร้างทางรถไฟหลวงแยกจาก สายตะวันออกเฉียงเหนือที่บ้านบุ่งหวายไปบ้าน โพธิ์มูลกับว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อสร้างทางรถไฟแยกสายนี้. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/35178.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล