การสร้างอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดกลาง เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งและป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร และจังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มตั้งแต่จังหวัดลพบุรี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). การสร้างอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดกลาง เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งและป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร และจังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มตั้งแต่จังหวัดลพบุรี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/46256.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล