เทพศรีหริศทนายความ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ พันเอก พระยาศรีวิสารวาจา ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุวัดหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 8 มิถุนายน 2511

ข้อมูลอ้างอิง
(1968). เทพศรีหริศทนายความ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ พันเอก พระยาศรีวิสารวาจา ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุวัดหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 8 มิถุนายน 2511. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/597154.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล