คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 224/2520 เรื่อง การกำหนดให้ผู้ค้าน้ำมันส่งเงินเข้ากองทุน รักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และการจ่ายเงินชดเชย ให้แก่ผู้ค้าน้ำมัน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1978). คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 224/2520 เรื่อง การกำหนดให้ผู้ค้าน้ำมันส่งเงินเข้ากองทุน รักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และการจ่ายเงินชดเชย ให้แก่ผู้ค้าน้ำมัน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/87453.
View online Resources