ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง สร้างและจำหน่ายตราไปรษณียากรทั่วไป ชนิดราคา 30 บาท และ 46 บาท (พิมพ์ทับแก้ไขราคา)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง สร้างและจำหน่ายตราไปรษณียากรทั่วไป ชนิดราคา 30 บาท และ 46 บาท (พิมพ์ทับแก้ไขราคา). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/127177.
View online Resources