ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม [จำนวน 44 ราย 1. นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม [จำนวน 44 ราย 1. นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/555068.
View online Resources