ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดปทุมธานี ที่ 008/2549 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาเครื่องสุขภัณฑ์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดปทุมธานี ที่ 008/2549 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาเครื่องสุขภัณฑ์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/281273.
View online Resources