ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับพระอัจฉริยภาพทางดนตรี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ (2017). ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับพระอัจฉริยภาพทางดนตรี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/572306.
View online Resources