ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กรรมการสภาการพยายาม พ้นวาระการดำรงตำแหน่ง และกรุงเทพมหานครเสนอรายชื่อผู้แทนกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กรรมการสภาการพยายาม พ้นวาระการดำรงตำแหน่ง และกรุงเทพมหานครเสนอรายชื่อผู้แทนกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/191418.
View online Resources