พระราชบัญญัติโอนกิจการการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ จาก สำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ ไปเป็นของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2511

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1968). พระราชบัญญัติโอนกิจการการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ จาก สำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ ไปเป็นของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2511. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/14450.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล