ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสถานีตำรวจภูธรตำบลในกองบังคับการตำรวจภูธร 4 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1990). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งสถานีตำรวจภูธรตำบลในกองบังคับการตำรวจภูธร 4 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/119501.
View online Resources