ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจดทะเบียนเรือไทยสำหรับการประมงหรือเรืออื่นเพิ่มเติม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การจดทะเบียนเรือไทยสำหรับการประมงหรือเรืออื่นเพิ่มเติม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/481539.
View online Resources