ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยการเดินรถ การเลี้ยวรถ การห้ามกลับรถ การเดินรถทางเดียว และการห้ามจอดรถในถนนบางสาย ในงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2559

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยการเดินรถ การเลี้ยวรถ การห้ามกลับรถ การเดินรถทางเดียว และการห้ามจอดรถในถนนบางสาย ในงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/513838.
View online Resources