พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งขวาง และตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2538

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งขวาง และตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2538. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/33222.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล