สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552

ข้อมูลอ้างอิง
กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง (2011). สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/367213.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล