ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยแห่งประเทศไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยแห่งประเทศไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/84450.
View online Resources