พระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ทุ่งค้อน้อย ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศักราช 2484

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1941). พระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ทุ่งค้อน้อย ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศักราช 2484. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/33080.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล