บันทึกการหารือ บันทึกความเข้าใจหรือบันทึกความเข้าใจหรือบันทึกความเข้าใจลับระหว่างรัฐบาล ผู้แทนของรัฐบาล เจ้าหน้าที่การเดินอากาศว่าด้วยบริการเดินอากาศจำนวน 6 ฉบับ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
อาริยา สุขโต, ทศนารท เมฆประยูร (2012). บันทึกการหารือ บันทึกความเข้าใจหรือบันทึกความเข้าใจหรือบันทึกความเข้าใจลับระหว่างรัฐบาล ผู้แทนของรัฐบาล เจ้าหน้าที่การเดินอากาศว่าด้วยบริการเดินอากาศจำนวน 6 ฉบับ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/324688.
View online Resources