ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องของโจทก์ (ศาลจังหวัดสมุทรปราการ คดีหมายเลขแดงที่ ล. 84/2540 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย (จำเลยที่ 1) นายโชคพิชัย ไนเสนา(จำเลยที่ 2))

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องของโจทก์ (ศาลจังหวัดสมุทรปราการ คดีหมายเลขแดงที่ ล. 84/2540 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย (จำเลยที่ 1) นายโชคพิชัย ไนเสนา(จำเลยที่ 2)). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/235306.
View online Resources