โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อำนาจหน้าที่และอัตรากำลังของส่วนราชการภายในสังกัด สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรับปรุงใหม่

ข้อมูลอ้างอิง
(2001). โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อำนาจหน้าที่และอัตรากำลังของส่วนราชการภายในสังกัด สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรับปรุงใหม่, โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อำนาจหน้าที่และอัตรากำลังของส่วนราชการภายในสังกัด สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรับปรุงใหม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/463193.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล