ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/106823.
View online Resources