รายงานการวิเคราะห์ของสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 8/2559 การวิเคราะห์การจัดทำงบประมาณแบบสมดุลของรัฐบาล

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). รายงานการวิเคราะห์ของสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 8/2559 การวิเคราะห์การจัดทำงบประมาณแบบสมดุลของรัฐบาล. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/496928.
View online Resources