ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ 106 (พ.ศ.2557) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช สายที่ 8586 นครศรีธรรมราช - บ้านหนองบัว - ชะอวด

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ 106 (พ.ศ.2557) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช สายที่ 8586 นครศรีธรรมราช - บ้านหนองบัว - ชะอวด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/528401.
View online Resources