บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2542 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2542 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/216020.
View online Resources