นวัตกรรมลดขยะพลาสติกเพื่อโลก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
ณิชชา บูรณสิงห์, ผู้เรียบเรียง, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักวิชาการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 นวัตกรรมลดขยะพลาสติกเพื่อโลก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001705.
View online Resources