ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/150214.
View online Resources