ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว ในท้องที่ตำบลร่มเย็น และตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ให้เป็นวนอุทยาน พ.ศ. 2563

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว ในท้องที่ตำบลร่มเย็น และตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ให้เป็นวนอุทยาน พ.ศ. 2563. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/575286.
View online Resources