บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 75/2558 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 75/2558 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/470967.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล