บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 19/2557 วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2014). บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 19/2557 วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/430994.
View online Resources