ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง องค์ประกอบ ดัชนี เพื่อการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับพื้นฐาน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง องค์ประกอบ ดัชนี เพื่อการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับพื้นฐาน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/82070.
View online Resources