พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2526

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1983). พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2526. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30394.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล