ประกาศ ประกาศใช้ความตกลงว่าด้วยการช่วยชีวิตนัก อวกาศ การส่งคืนนักอวกาศ และการคืนวัตถุที่ส่งออกไป ในอวกาศภายนอก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1969). ประกาศ ประกาศใช้ความตกลงว่าด้วยการช่วยชีวิตนัก อวกาศ การส่งคืนนักอวกาศ และการคืนวัตถุที่ส่งออกไป ในอวกาศภายนอก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/210178.
View online Resources