ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา [จำนวน 85 วัด]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา [จำนวน 85 วัด]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/481087.
View online Resources