รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 27/วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2556

ข้อมูลอ้างอิง
(2013). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 27/วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2556. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/400975.
View online Resources