ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 45/2544 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูป]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 45/2544 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูป]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/189840.
View online Resources