ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด จังหวัดสิงห์บุรี ฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายปลีกสินค้าควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหุงต้มในเขตจังหวัดสิงห์บุรี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด จังหวัดสิงห์บุรี ฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายปลีกสินค้าควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหุงต้มในเขตจังหวัดสิงห์บุรี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/261178.
View online Resources