ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1768 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) แก้ไขรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 535 สกลนคร - เรณูนคร -ธาตุพนม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1768 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) แก้ไขรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 535 สกลนคร - เรณูนคร -ธาตุพนม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/241696.
View online Resources