ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 12 เรื่อง การค้นหาและช่วยเหลือกรณีอากาศยานประสบภัย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1964). ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 12 เรื่อง การค้นหาและช่วยเหลือกรณีอากาศยานประสบภัย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/203568.
View online Resources