ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแก้ไขสัญญากู้เงินกับธนาคารพัฒนาเอเซีย เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเงินกู้เป็นระบบ LlBOR - Baded Loan

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแก้ไขสัญญากู้เงินกับธนาคารพัฒนาเอเซีย เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเงินกู้เป็นระบบ LlBOR - Baded Loan. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/215366.
View online Resources