ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง จำหน่ายคดีลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 3 (ศาลจังหวัดกาญจนบุรี คดีหมายเลขแดงที่ ล. 21/2538 นายสมัย ปิ่นเวหา (จำเลยที่ 1) นางไกร ปิ่นเวหา (จำเลยที่ 2) นายสุเทพ ธนะชัยศักดิ์ศรี (จำเลยที่3))

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง จำหน่ายคดีลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 3 (ศาลจังหวัดกาญจนบุรี คดีหมายเลขแดงที่ ล. 21/2538 นายสมัย ปิ่นเวหา (จำเลยที่ 1) นางไกร ปิ่นเวหา (จำเลยที่ 2) นายสุเทพ ธนะชัยศักดิ์ศรี (จำเลยที่3)). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/107695.
View online Resources